MOSIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MOSIŃSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kościelna 2

62-050 Mosina

www.niepelnosprawnimosina.org.pl