PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROŁĘCE S A

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OSTROŁĘCE S A

Tadeusza Zawadzkiego Zośki 1

07-412 Ostrołęka

www.pks.ostroleka.pl