Warszawa, 27-28 marca 2017

-301D -2H -7M -6S

MEDIA

FORMULARZ AKREDYTACJI DLA MEDIÓW

Rodzaj uczestnictwa

Dzień drugi (28.03.2017)

Dane osobowe

MężczyznaKobieta

Dane służbowe

Dodatkowe opcje

Lunch wegetariański

1) Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom realizującym wydarzenie, kontrolującym i nadzorującym PARP. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rejestracji na wydarzenie. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na wydarzeniu w materiałach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez lub na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz podmioty kontrolujące i nadzorujące PARP;

Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.