Central Eastern Europe Innovators Summit

27-28 marca 2017 Warszawa

Rejestracja na wydarzenie została zakończona, zapraszamy na transmisję online.

CEE Innovators Summit to międzynarodowy kongres, który odbędzie się 27-28 marca 2017 w Warszawie z udziałem Premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Do udziału w dwudniowym spotkaniu w Warszawie zapraszamy innowatorów z regionu, start-upy, organizacje pozarządowe zajmujące się innowacyjnością w V4, szefów działów R&D w dużych firmach poszukujących innowacji oraz przedstawicieli administracji publicznej z regionu. Kongres będzie okazją do prezentacji praktycznego wymiaru innowacyjności oraz miejscem dyskusji nad współpracą w tej części Europy.

GOŚCIE SPECJALNI: PREMIERZY PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

Beata Szydło

Premier RP


Urodzona 15 kwietnia 1963. Posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji.

W 1987 ukończyła studia w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989 - 1995 była doktorantką na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. W 1997 ukończyła studia podyplomowe dla menedżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2001 w Akademii Ekonomicznej w Krakowie - zarządzanie samorządem terytorialnym w Unii Europejskiej.

W latach 1995 - 1997 była kierownikiem Libiąskiego Centrum Kultury, które tworzyła od podstaw. W latach 1997 - 1998 była dyrektorem ośrodka kultury w Brzeszczach. W 1998 r. została Burmistrzem Gminy Brzeszcze - najmłodszym burmistrzem w Małopolsce. W latach 1998–2002 pełniła także funkcję radnej powiatu oświęcimskiego. W 2002 r. została wybrana radną sejmiku województwa małopolskiego. W 2004 została wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Brzeszcze.

W 2005 wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i z jego listy została wybrana na posła V kadencji z najlepszym wynikiem w okręgu chrzanowskim. Zasiadała w Komisji Gospodarki i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W 2010 została wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.

Zamężna. Ma dwóch synów: Tymoteusza i Błażeja.

Victor Orban

Premier Węgier

Urodzony 31 maja 1963 r. w Székesfehérvár. W 1987 r. ukończył prawo na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. W latach 1988-1990 studiował historię filozofii politycznej w Pembroke College w Oxfordzie.

2014 V. Orbán pozostał – po wyborach – na stanowisku premiera. W wyborach parlamentarnych koalicja Fidesz–KDNP (Węgierska Unia Obywatelska – Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa) otrzymała 45% głosów i większość mandatów.
od 2010 Premier Węgier. W wyniku wyborów koalicja Fidesz–KDNP uzyskała konstytucyjną większość 2/3 mandatów w parlamencie.
1998–2002 Premier Węgier. Za jego rządów Węgry przystąpiły do NATO.
1993 Zostaje przewodniczącym FIDESZU, który przekształcił w partię obywatelską o profilu konserwatywnym (w 1999 r. partia przystąpiła do EPP).
1990 Zostaje posłem do Zgromadzenia Narodowego.
1988 Współzałożyciel Związku Młodych Demokratów (FIDESZ).

Robert Fico

Premier Republiki Słowackiej

Wykształcenie:
2002 habilitacja, tytuł dra hab.
1988-1992 studia doktorskie w Instytucie Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk w zakresie Prawa Karnego; praca doktorska „Kara śmierci w Czechosłowacji”
1987-1988 aplikant sądowy, egzamin sądowy
1982-1986 studia wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, magister prawa karnego

Doświadczenie zawodowe:
2012- Premier
2010-2012 Zastępca Przewodniczącego Rady Narodowej
2002-2006 członek parlamentarnych Komisji Praw Człowieka, Mniejszości Narodowych i Praw Kobiet
2002-2004 obserwator w Parlamencie Europejskim
1995-2003 Przewodniczący Podkomisji ds. Więziennictwa w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu
1994-2005 członek Słowackiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1999-2001 – Przewodniczący Delegacji)
1992-2002 członek Komisji Konstytucyjnej Parlamentu
1994-2000 pełnomocnik Republiki Słowackiej w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Europejską Komisją Praw Człowieka
od 1992 członek Rady Narodowej
1986-1995 Instytut Prawa Ministerstwa Sprawiedliwości (1992-1995 Zastępca Dyrektora)
1986-1987 służba wojskowa, asystent śledczego wojskowego

Aktywność zawodowa:
od 2000 członek słowackiej palestry, pełnomocnik ofiar przestępstw
od 2003 szkolenie jako pełnomocnik obrony w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze

Aktywność polityczna:
2002-2006 szef klubu parlamentarnego SMER (socjaldemokraci)
od 1999 przewodniczący partii SMER
1996-1999 wiceprzewodniczący Partii Lewicy Demokratycznej
1994-1996 szef klubu parlamentarnego Partii Lewicy Demokratycznej

Bohuslav Sobotka

Premier Republiki Czeskiej

Bohuslav Sobotka urodził się 23 paździenika 1971 w Telnicach k. Brna. Żonaty, dwoje dzieci.

Wykształcenie
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie (1995 r.).

Aktywność zawodowa i publiczna
Od grudnia 1989 jest członkiem Czeskiej Partii Socjaldemokratycnej (ČSSD) i uczestniczył w odradzaniu jej aktywności w Brnie i w powiecie Vyškov. W 1990 r. współtworzył Młodych Socjaldemokratów.
W 1996 r. został po raz pierwszy wybrany do Izby Deputowanych jako kandydat ČSSD w Kraju Południowoczeskim. Był ponownie wybierany do parlamentu z tego okręgu w 1998, 2002, 2006 i 2010 roku.
Od 1998 do 2010 roku był członkiem rady miasta Sławków k. Brna.

Wielokrotnie wybierany był na przewodniczącego grupy parlamentarnej ČSSD. Od 2002 do 2006 pełnił funkcję Ministra Finansów i Wicepremiera, przewodniczącego komisji budżetowej Izby Deputowanych oraz Wiceprzewodniczącego ČSSD. Od grudnia 2011 przewodniczył Komisji Mandatu i Immunitetów Izby Deputowanych. Od marca 2011 r. pełni funkcję przewodniczącego ČSSD.

PRELEGENCI

Mateusz Morawiecki

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju i Finansów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia Business Administration prowadzone przez Politechnikę Wrocławską i Central Connecticit State University. Uzyskał dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest także absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management. Jeden z negocjatorów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w zakresie konkurencji, rynku wewnętrznego, finansów i bankowości. Współautor pierwszego wydanego w Polsce podręcznika z dziedziny prawa unijnego. Konsul honorowy Republiki Irlandii w Polsce w latach 2007 – 2015. Od marca 2007 do listopada 2015 był prezesem zarządu Banku Zachodniego WBK. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jarosław Gowin

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odpowiada za politykę naukową państwa, w tym dysponuje budżetem na strategiczne badania i inwestycje. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Promuje wysoką jakość badań naukowych i stawia na ich innowacyjność.
Urodzony 4 grudnia 1961 r. w Krakowie. Poseł na Sejm VI, VII, VIII kadencji. Senator VI kadencji. W latach 2011 – 2013 minister sprawiedliwości odpowiedzialny za ustawę deregulacyjną.
Młodość spędził w Jaśle, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego. To tam, przez 9 lat był bramkarzem piłkarskiego klubu Czarni 1910 Jasło. Na studia przeprowadził się do Krakowa, gdzie ukończył historię filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należał do „Solidarności” i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Doktor nauk politycznych, stypendysta Uniwersytetu w Cambridge.
W 2001 w Instytucie Studiów Politycznych PAN uzyskał stopień naukowy doktora rozprawą zatytułowaną Kościół w czasach wolności 1989 – 1999. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
W latach 1989-1944 sekretarz a od 1995-2005 redaktor naczelny miesięcznika „Znak”. Pomysłodawca Dni Tischnerowskich i Uniwersytetu Latającego ZNAK-u. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych, recenzji i wspomnień. Współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (od 2003 do 2011).
Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia domów samotnych matek i hospicjów, a także ze stowarzyszeniem „Siemacha”. Członek Rady Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia ks. Józefa Tischnera.

Anna Streżyńska

Minister Cyfryzacji

Urodzona 11 maja 1967 r. Prawnik.

W latach 1995 - 1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 1998 - 2000 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności. W latach 2001 - 2005 prowadziła działalność doradczą. Od listopada 2005 do maja 2006 r. była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, właściwym w sprawach łączności. Od stycznia do maja 2006 r. pełniła obowiązki, a następnie w maju 2006 r. została powołana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (funkcję tę sprawowała do lutego 2012).

W latach 2012 - 2015 prowadziła działalność doradczą, jednocześnie sprawując w latach 2014 - 2015 funkcję Prezesa Zarządu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA oraz w 2015 r. funkcję CEO Projektu Internetu dla Mazowsza. W latach 2014-2015 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

W 2008 r. została uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego za walkę z monopolem Telekomunikacji Polskiej. Dwa lata później otrzymała Odznakę Honorową „Bene Merito”.

Tomáš Novotný

Wiceminister Przemysłu i Handlu, Republika Czeska

Urodzony 15 września 1968. W 1988 r. ukończył szkołę średnią w Pradze-Wysoczanach, a w 1993 roku ukończył Wydział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, specjalizując się w Polityce Międzynarodowej i Dyplomacji. W 1997 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, tam też ukończył w 2001 r. studia podyplomowe w dziedzinie Prawa Wspólnot Europejskich. W 2007 r. zdobył tytuł doktora w zakresie studiów europejskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Pradze.W okresie 1997-1998 rozpoczął pracę jako sekretarz komisji organizacyjnej Izby Deputowanych Parlamentu Czech. Od 1998 do 2000 r. pracował jako ekspert ds. UE w Investiční a Poštovní banka, a.s. W latach 2000-2002 był zastępcą dyrektora Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dyrektorem instytucji wdrażającej fundusze europejskie i doradcą ministra ds. funduszy UE. W latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceministra środowiska i dyrektora departamentu spraw zagranicznych Ministerstwa Środowiska. Od 2006 do 2008 r. pracował jako dyrektor Oddziału pozyskiwania funduszy UE i zastępca dyrektora generalnego w Technoexport, a.s., a od 2009 r. jako Dyrektor biura Rady Regionalnej Środkowej Bohemii. 11 lutego 2014 r. został mianowany Wiceministrem Przemysłu i Handlu, gdzie podlega mu dział zajmujący się funduszami UE, badaniami i rozwojem, innowacjami i zachętami inwestycyjnymi.

Jadwiga Emilewicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

27 listopada 2015 r. powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.
W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.
Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska.
Zna język angielski, niemiecki i francuski.
Ma trzech synów.

Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Uznany polski ekonomista oraz menadżer posiadający bogate, profesjonalne i potwierdzone sukcesami doświadczenie w bankowości, na rynku kapitałowym i w sektorze ubezpieczeń, zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Specjalizuje się w inwestycjach, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Zarządzał dużymi zespołami i złożonymi projektami obejmującymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

Swoją pracę rozpoczął jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Następnie był zarządzającym funduszami oraz szefem inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank. Budował także polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI. Od początku 2010 roku był dyrektorem zarządzającym w PKO Banku Polskim, odpowiadającym za obszar analiz ekonomicznych, strategii i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie.

Pracę zawodową uzupełnia badaniami teoretycznymi z zakresu finansów, bankowości i ekonomii. Absolwent, a następnie pracownik Szkoły Głównej Handlowej (2001 – 2005) gdzie prowadził badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym.

Mariana Mazzucato

Profesor Ekonomii Innowacji i Wartości Publicznych, University College, Londyn

Profesor Mariana Mazzucato kieruje katedrą Ekonomii Innowacji i Wartości Publicznych w University College London (UCL), gdzie tworzy Instytut Innowacji i Celu Publicznego (urucomienie planowane jesienią 2017 r.). Poprzednio kierowała Katedrą Ekonomii Innowacji im. RM Phillipsa SPRU (Jednostki Badań nad Polityką Naukową) Uniwersytetu Sussex i wykładała na University of Denver, w London Business School, Bocconi University oraz w Open University
Jej uznana książka The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths (Państwo przedsiębiorcze: obalanie mitów dotyczących sektora publicznego i prywatnego; Anthem 2013; wydanie amerykańskie - Public Affairs 2015) była na liście Książek Roku 2013 Financal Times. Skupia się na konieczności budowy nowych struktur w celu zrozumienia roli państwa we wzroście gospodarczym oraz na tym, jak sprawić, by korzyści z innowacji były równie „społeczne” jak podejmowane ryzyka. Profesor Mazzucato jest laureatką Nagrody SPERI magazynu New Statesman w zakresie Ekonomii Politycznej za rok 2014, nagrody im. Hansa Matthoefera za rok 2015, a w 2013 roku New Republic nazwał ją „jedną z trojga największych myślicieli z zakresu innowacji”.
Doradza politykom z całego świata w zakresie wzrostu stymulowanego innowacjami i jest obecnie członkiem Rady Doradców Ekonomicznych Rządu Szkocji, Rady Ekonomii Innowacji Światowego Forum Ekonomicznego oraz Panelu Doradczego SITRA (Fińskiego Funduszu Innowacji).
Jej badania naukowe skupiają się na związkach pomiędzy rynkami finansowymi, innowacjami i wzrostem – oraz na tym, jak sprawić by inteligentny, napędzany innowacjami wzrost był także inkluzywny i zrównoważony. Obecnie pracuje nad dwoma dużymi projektami badawczymi finansowanymi z programu Horizon 2020 Komisji Europejskiej: Napędzany Innowacjami, Zrównoważony i Inkluzywny Wzrost (ISIGrowth) oraz Globalne Systemy Dystrybucji Finansowej dla Społeczności (DOLFINS) oraz w nowym projekcie Fundacji Otwartego Społeczeństwa Reinterpretacja Innowacji Medycznych. Pracowała także niedawno w ramach projektów badawczych Fundacji Forda, Instytutu Nowego Myślenia Ekonomicznego oraz na zlecenie m.in. NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i brazylijskiego Ministerstwa Nauki i Technologii. W latach 2009-2012 zarządzała dużym trzyletnim projektem nt. Finansowania, innowacji i Wzrostu (FINNOV) finansowanym ze środku 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Jest współredaktorem nowej książki: Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth (Wiley Blackwell, lipiec 2016), a także pisze The Value of Everything, która zostanie wydana wiosną 2017 r. przez Penguin’s Allen Lane.

Wyniki jej badań, zaangażowanie w mediach (w tym artykuły w Financial Times, Time Magazine, New York Times, Guardian i Foreign Affairs) oraz wykłady (w tym jej TED Global talk) można znaleźć na jej stronie internetowej.

Susan Wojcicki

CEO, YouTube

Susan Wojcicki jest Prezesem YouTube, najpopularniejszej na świecie internetowej platformy wideo, z której codziennie korzysta ponad miliard ludzi, poszukując informacji, dzieląc się treściami wideo i współtworząc kulturę. Jako pionier w dziedzinie wideo online, w 2006 roku odegrała kluczową rolę w przejęciu YouTube przez firmę Google. Obecnie odpowiada za całość działalności YouTube, od kwestii treści po operacje biznesowe, poprzez aspekty inżynieryjne i rozwój produktu.

Przed dołączeniem do zespołu YouTube w lutym 2014 roku, Susan Wojcicki była Wiceprezesem Google ds. rozwiązań reklamowych i sprzedażowych.
Nadzorowała tworzenie takich produktów jak AdWords, AdSense, DoubleClick i Google Analytics. Do Google dołączyła w 1999 roku, jako pierwszy w historii firmy szef marketingu, następnie kierowała pracami nad kilkoma jej kluczowymi produktami konsumenckimi, takimi jak Google Images i Google Books. W 2002 roku rozpoczęła prace nad rozwiązaniami reklamowymi Google i w ciągu następnych 12 lat zarządzała zespołami, które pomogły określić wizję i kierunek rozwoju platform biznesowych firmy.

Z wyróżnieniem ukończyła Uniwersytet Harvarda. Posiada tytuł magistra ekonomii z UC Santa Cruz oraz MBA z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA). W 2015 roku znalazła się na liście magazynu Times jako jedna ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie.

Zuzana Nehajova

była Dyrektor Rady Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Republika Słowacji

Zuzana Nehajova to była Dyrektor Generalna ds. Innowacji i Otoczenia Biznesu w Ministerstwie Gospodarki Republiki Słowackiej. Obecnie pracuje jako Doradca Ministra Gospodarki do spraw Innowacji i Smart Industry.
Podczas pełnienia funkcji Dyrektor Generalnej, Zuzana zaszczepiła ideę Smart Industry na Słowacji na poziomie krajowym, a także jako jeden z priorytetów słowackiej prezydencji w UE. Promując partnerstwo publiczno-prywatne i bliską współpracę ze wszystkimi interesariuszami, współtworzyła Strategię Smart Industry dla Słowacji oraz była rzeczniczką tworzenia klastrów oraz poszerzenia zakresu modernizacji w sektorze MSP.
Zuzana Nehajova dołączyła niedawno do EY w kampanii na rzecz promocji innowacji oraz modernizacji przemysłu i społeczeństw. Obecnie przewodzi nowo utworzonemu zespołowi wspierającemu przedsiębiorstw różnej wielkości oraz administrację publiczną w Europie Środkowo-Wschodniej i nie tylko w przyjmowaniu nowych technologii i trendów, wdrażaniu optymalizacji procesów i efektywniejszym wykorzystaniu zasobów.
Mając gruntowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe w zakresie prawa i zarządzania finansami, Zuzana rozpoczęła karierę w administracji publicznej w Ministerstwie Finansów Republiki Słowackiej jako Dyrektor Departamentu Strategii Finansowej i Wzrostu Gospodarczego , odpowiedzialna także za wdrażanie instrumentów finansowych, projektów PPP, narodowej strategii wspierania innowacji, klastrów i startupów, poprawę otoczenia biznesu i gospodarkę cyfrową.

Linnar Vikk

Prezes Pocopay

Prof. Linnar Viik jest współzałożycielem i prezesem firmy Pocopay, która świadczy cyfrowe usługi bankowe, a także wieloletnim członkiem zarządu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii i Nordic Investment Bank. Znany jest jednak przede wszystkim jako ojciec cyfrowego sukcesu Estonii. W latach 90. aktywnie uczestniczył w procesie informatyzacji kraju. Przyczynił się m.in. do tego, że każdy mieszkaniec Estonii ma dostęp do internetu, we wszystkich lokalnych szkołach pojawiły się komputery, a prawo dostępu do sieci zostało zapisane w konstytucji.

Marek Gutt-Mostowy

Założyciel euroLoop

Założyciel euroLoop, firmy pracującej nad stworzeniem pełnowymiarowego prototypu Hyperloop z siedzibą w Polsce. Jest również szefem Controls Team w rLoop inc., firmie, która zdobyła Innovation Award podczas pierwszego w historii SpaceX Hyperloop, organizowanego przez Elona Muska. Zanim rozpoczął pracę nad Hyperloop, był inżynierem w CERNie, gdzie pracował nad systemem chłodzącym dla systemu ATLAS, mającym potencjalnie zastąpić Wielki Zderzacz Hadronów.

Mikołaj Małaczyński

Prezes Legimi

Mikołaj Małaczyński jest prezesem i współzałożycielem firmy Legimi Sp. z o.o., rozwijającej pierwszą w Polsce wypożyczalnię ebooków (www.legimi.com) oraz technologie dla branży e-książek (biz.legimi.com). Od 2016 roku Legimi działa także w Niemczech oraz Chinach. Legimi od start-up’u powstałego w 2009 roku pod jego kierownictwem zostało firmą roku 2013 w opinii ekspertów Świata Mediów.
Uznany w rankingu miesięcznika Brief za jedną z 50. najbardziej kreatywnych osób w biznesie w 2014 roku. Oznaczony numerem 16. w zestawieniu Pulsu Biznesu 500 menedżerów roku 2013. Znalazł się wśród 100 liderów innowacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu New Europe 100 (wg. „Financial Times”, Google i Res Publica). Autor licznych wystąpień i opracowań na temat rozwoju rynku publikacji elektronicznych w Polsce i za granicą, m.in. Tools of Change for Publishing w Nowym Jorku i Frankfurcie nad Menem.

Mikołaj jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz Programu Harvard Business School – Management. Laureat międzynarodowych konkursów z dziedziny informatyki, w tym międzynarodowego finału Microsoft Imagine Cup w Seulu i Paryżu. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Studiował także na Uniwersytecie Nottingham w Wielkiej Brytanii i Siegen w Niemczech.

Michal Pechoucek

Profesor AI, współzałożyciel Cognitive Security

Profesor Politechniki Czeskiej zajmujący się sztuczną inteligencją, przedsiębiorca oraz partner Credo Ventures. Razem z kolegą naukowcem i byłym doktorantem założył Cognitive Security, startup zajmujący się nauczaniem maszynowym w bezpieczeństwie cyfrowym, przejęty w 2013 roku przez CISCO Systems. Od 2013 do 2016 r. kierował Centrum R&D firmy CISCO w Pradze. Współzałożyciel AgentFly Technologies i BlindSpot Solutions. Działa jako anioł biznesu i doradza startupom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 15 lat temu założył Centrum Sztucznej Inteligencji na Politechnice Czeskiej, odnoszące sukcesy laboratorium badawcze znane z badań stosowanych i transferu technologii w dziedzinie sztucznej inteligencji. W 2015 r. został umieszczony na liście New Europe 100, obejmującej wyróżniające się osobistości, wiodące w zakresie światowej klasy innowacji z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Wiktor Schmidt

CEO Netguru

Od 2008 r. Wiktor Schmidt skupia się na rozwoju Netguru - agencji konsultingowej z branży oprogramowania, która w zaledwie 2 lata zwiększyła zatrudnienie z 50 do 200 osób. Aktywnie uczestniczy w rozwoju Europejskiej społeczności startupów w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jest jednym z organizatorów Weekendów Startupów w Dublinie i Poznaniu. Główne obszary jego zainteresowań to internet, nowe technologie i marketing. W wolnym czasie czyta literaturę lifehackową i biznesową, biega i podróżuje.

Aleksandra Przegalińska

Doktor filozofii sztucznej inteligencji

Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, wykładała w New School for Social Research Uniwersytetu Brown w Nowym Jorku (2014). Obecnie jest pracownikiem naukowym na stypendium badawczym w Centrum Kolektywnej Inteligencji w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. W 2011 Aleksandra pracowała jako Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Audiowizualnych w Radzie Unii Europejskiej w Brukseli oraz reprezentowała na arenie międzynarodowej polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako stypendysta Williama J. Fulbrighta, Aleksandra studiowała socjologię w New School for Social Research w Nowym Jorku (2012), gdzie uczestniczyła w badaniach nt. tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Second Life. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują konsekwencje wprowadzenia systemów sztucznej inteligencji do socjalnych i zawodowych sfer życia ludzkiego.

Krzysztof Szubert

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, specjalizacja w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Na stanowiskach kierowniczych zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw branży informatycznej od ponad dwudziestu lat.
Polski przedsiębiorca, od roku 1998 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego w firmie CONNECT DISTRIBUTION, specjalizującej się w dystrybucji w regionie CEE specjalistycznego oprogramowania z tzw. wartością dodaną - laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, wyróżnienie Ministra Gospodarki, czy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016.
Z branżą informatyczną oraz środowiskiem aktywnie związany od kilkunastu lat. Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy w prasie codziennej, specjalistycznej, radio i telewizji. Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu „Postać Rynku IT”.
Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC). Inicjator oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI) – platformy dialogu i współdziałania największych środowisk oraz organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W 2015 od redakcji BurdaMedia / CRN otrzymał prestiżowy tytuł „Człowiek Roku Branży ICT”. Członek IGF MAG (ONZ).

W okresie 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji, od maja 2016 Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy Międzynarodowej.

Od marca 2017 Sekretarz Stanu / Wiceminister resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe oraz Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Krzysztof Klimczak

Współzałożyciel i prezes ZenCard

Specjalista w zarządzaniu i IT z 20-letnim doświadczeniem w bankowości. Karierę rozpoczął w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, gdzie odpowiadał za wdrożenia systemów IT. W Societe Generale pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu IT oraz głównego architekta bezpieczeństwa informatycznego banku. W 2006 roku dołączył do zespołu Toyota Bank Polska jako Dyrektor Departamentu Informatyki, a następnie objął stanowisko Dyrektora Pionu Wsparcia Biznesu i Procesów w randze członka zarządu odpowiedzialnego za operacje i IT. Odpowiadał m.in. za zaprojektowanie i wdrożenie architektury IT potrzebnej do wdrożenia nowego modelu biznesowego banku. Ukończył Informatykę na Politechnice Warszawskiej.

Grzegorz Pawlicki

Dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta w PKO Banku Polskim S.A.

Doświadczony menadżer tworzący innowacyjne rozwiązania, produkty i usług, które spełniają realne oczekiwania i potrzeby klientów oraz prowadzą do osiągania celów biznesowych.
Posiada 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Swoje doświadczenie budował w międzynarodowej firmie doradczej KPMG realizując projekty z zakresu: usprawniania procesów biznesowych, wdrażania strategii, wdrożeń systemów informatycznych, bankowości elektronicznej oraz integracji usług finansowych z telekomunikacyjnymi. Od 7 lat zajmuje stanowisko Dyrektora w instytucjach finansowych (Inteligo Financial Services i PKO Bank Polski). W PKO Banku Polskim odpowiedzialny jest za wdrażanie procesu innowacji oraz za rozwój współpracy ze środowiskiem start-upowym.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finanse i Bankowość oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Radosław Domagalski-Łabędzki

Prezes Zarządu KGHM

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (magister prawa). Ukończył studia Executive MBA na Rutgers University w New Jersey. Był stypendystą Uniwersytetów w Műnster i Mannheim w Niemczech. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi o zasięgu międzynarodowym. Przygotował i skutecznie wdrożył strategię rozwoju w Azji jednej z największych polskich grup kapitałowych. W latach 2006-2013 prezes zarządu w Magellan Trading Co. Ltd w Chinach. Wcześniej pracował jako prawnik w GSP Group Sp. z o.o. w Łodzi, a także w American Enterprise Institute w Waszyngtonie – jednym z największych amerykańskich think-thank’ów. Od grudnia 2015 r. do października 2016 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za promocję polskiej gospodarki, członek Komisji Nadzoru Finansowego. Współzałożyciel Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Szanghaju. Autor wielu publikacji o tematyce biznesowej.

PROGRAM KONGRESU

DZIEŃ PIERWSZY

27 marca 2017
Arkady Kubickiego
Warszawa

Gala Wieczorna z Premier RP, Beatą Szydło

DZIEŃ DRUGI

28 marca 2017
Tor Wyścigów Konnych Służewiec
Trybuna II (wjazd od ul. Puławskiej 266)

Kongres z udziałem Premierów V4

DZIEŃ PIERWSZY – 27 marca 2017, Zamek Królewski, Arkady Kubickiego, Warszawa

17.00 – 18.00

Zwiedzanie Zamku Królewskiego dla zagranicznych gości

18.00 – 22.00

Gala Wieczorna z Premier RP, Beatą Szydło

DZIEŃ DRUGI – 28 marca 2017, Tor Wyścigów Konnych Służewiec, Trybuna II (wjazd od ul. Puławskiej 266)

8.30 – 9.30

Rejestracja gości

9.30 – 10.00

Rozpoczęcie kongresu

Wystąpienie otwierające

Mateusz Morawiecki
Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

Powitanie gości w imieniu Pani Premier i komitetu organizacyjnego

Paweł Szefernaker
Sekretarz Stanu Kancelarii Premiera Rady Ministrów

CZĘŚĆ I

GOSPODARKA

10.00 – 11.15

Wystąpienie „Rząd – inwestor, ryzykant, innowator”

Prof. Mariana Mazzucato
Profesor Ekonomii Innowacji i Wartości Publicznych, University College, Londyn

Wystąpienie „Finansowanie Innowacji Wysokiego Ryzyka w Europie Środkowo-Wschodniej”

Paweł Borys
Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Fireside chat „Rola polityki gospodarczej w podniesieniu innowacyjności w regionie”

Prof. Mariana Mazzucato
Profesor Ekonomii Innowacji i Wartości Publicznych, University College, Londyn

Mateusz Morawiecki
Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

11.15 – 11.30

Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II

CYFRYZACJA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

11.30 – 12.30

Wystąpienie otwierające „Fenomen estońskiej e-rewolucji”

Prof. Linnar Viik
Członek Rady e-Government Estonii i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

Panel dyskusyjny „Pełna cyfryzacja administracji – utopia czy realizm? Gdzie jesteśmy?”

Krzysztof Szubert
Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Zuzana Nehajowa
była Dyrektor Rady Innowacyjności Ministerstwa Gospodarki, Republika Słowacji

Tomáš Novotný
Wiceminister Przemysłu i Handlu, Republika Czeska

12.30 – 13.15

Lunch

CZĘŚĆ III

WYZWANIA INNOWATORÓW

13.15 – 14.15

Wystąpienie otwierające „Ustawy o wspieraniu innowacyjności w Polsce. Gdzie jesteśmy? Co nas czeka?”

Jarosław Gowin
Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wystąpienie „Export: Jak Spotify dla książek z Polski podbija Niemcy i Chiny”

Mikołaj Małaczyński
Prezes Legimi

Wystąpienie „Machine Learning Security Startup z Czech wykupiony przez CISCO: wyzwania i możliwości”

Michal Pěchouček
Profesor AI, współzałożyciel Cognitive Security

Wystąpienie „Jak przeżyć drenaż mózgów? Taktyka utrzymania wzrostu firmy na konkurencyjnym rynku talentów”

Wiktor Schmidt
Prezes Netguru

Wystąpienie „Chatboty – współpracownicy czy pracownicy (niedalekiej) przyszłości?”

Aleksandra Przegalińska
Doktor filozofii sztucznej inteligencji

Wystąpienie „Przyszłość transportu: Dlaczego Polak, zwycięzca konkursu Elona Muska przenosi międzynarodowy zespół z Kalifornii do swojego kraju”

Marek Gutt-Mostowy
Założyciel euroLoop

14.15 – 14.45

Przerwa kawowa

14.45 – 15.00

Wystąpienie gościa specjalnego

Susan Wojcicki
Prezes YouTube

15.00 – 15.10

Wystąpienie „Czym jest Deklaracja Warszawska?”

Jadwiga Emilewicz
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

CZĘŚĆ IV

POLITYKA REGIONALNA V4

15.10 – 16.00

Wystąpienie otwierające

Beata Szydło
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Debata „Współpraca w regionie na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Beata Szydło
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Viktor Orban
Premier Węgier

Robert Fico
Premier Republiki Słowackiej

Bohuslav Sobotka
Premier Republiki Czeskiej

16.20 – 16.30

Podpisanie „Deklaracji Warszawskiej”

16.30

Zakończenie kongresu

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Podczas CEE Innovators Summit zostanie podpisana międzyrządowa „Deklaracja Warszawska” w sprawie innowacyjności naszego regionu oraz zostanie zaprezentowany raport Polskiego Funduszu Rozwoju na temat rynku Venture Capital w regionie.

Gościem specjalnym pierwszej części poświęconej gospodarce będzie profesor Mariana Mazzucato, Autorka książki „Przedsiębiorcze Państwo”, w której wyjaśnia, dlaczego państwo powinno być aktywne w gospodarce, jaką rolę na rynku powinno odgrywać oraz dlaczego to wszystko jest ważne z perspektywy innowacyjności gospodarki.

Autorka podaje przykłady wielu wynalazków, czy też impulsów rozwojowych dla biznesu, które nie zaistniałyby gdyby nie zaangażowanie Państwa. Przedmowę do polskiego wydania napisał Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki. To będzie pierwsze spotkanie Ministra Morawieckiego z autorką książki i rozmowa na temat wizji rozwoju gospodarki.

Podczas tej części Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys zaprezentuje raport dotyczący finansowania wysokiego ryzyka w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. PFR w ramach programu „Start in Poland” tworzy największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformę inwestycji kapitałowych w innowacyjne spółki na wczesnym etapie rozwoju.

Część druga i trzecia Kongresu obejmuje CYFRYZACJĘ EUROPY ŚRODKOWO – WSCHODNIEJ i WYZWANIA INNOWATORÓW. Podczas 10 minutowych wystąpień w formie TED oraz paneli dyskusyjnych zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące wyzwań przed którymi stoi nasz region – cyfryzacja administracji, finansowanie innowacji, cyberbezpieczeństwo, inwestycje w start-upy oraz inwestycje wysokiego ryzyka.

Na scenie pojawią się goście z regionu, którzy pełnią kluczową rolę w danej specjalizacji w swoim kraju.

Podczas ostatniej części Kongresu będziemy zastanawiać się jak nasz region może efektywnie współpracować, by tworzyć politykę innowacyjną. Kryzysy nawiedzające współcześnie Unię Europejską pokazują, że obowiązkiem państw naszego regionu jest budowa instytucji odpornych na wstrząsy polityczne i ekonomiczne.

Dlatego premierzy Państw Grupy Wyszehradzkiej dostrzegają potrzebę kontynuacji współpracy na rzecz modernizacji gospodarek narodowych. Nieuniknionym kierunkiem działania jest wzrost poziomu innowacyjności oraz wspieranie przedsiębiorczości.

Panel czterech premierów Grupy Wyszehradzkiej ma skoncentrować się właśnie na polityce innowacyjnej, której celem jest wspieranie innowacyjności gospodarki poprzez niesienie pomocy we wprowadzaniu nowych produktów, usług, procesów technologicznych i technik zarządzania. Na koniec panelu zostanie podpisana Deklaracja Warszawska, w której premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej decydują się podjąć wysiłki na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionie.

CEL KONFERENCJI

Podpisanie "Deklaracji Warszawskiej" ws innowacyjności regionu
Podpisanie „Deklaracji Warszawskiej” ws innowacyjności regionu
Dyskusja nad udziałem państwa w finansowaniu innowacji – Prezentacja raportu PFR „Rynek VC w Regionie CEE”
Dyskusja nad udziałem państwa w finansowaniu innowacji – Prezentacja raportu PFR „Rynek VC w Regionie CEE”
Pokazanie praktycznego wymiaru polskiej innowacyjności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Pokazanie praktycznego wymiaru polskiej innowacyjności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

ORGANIZATORZY

kprm

PARTNERZY STRATEGICZNI

tauron
GOOGLE

PARTNERZY GŁÓWNI

PKOBP
KGHM

PARTNERZY

TOTALIZATOR SPORTOWY
KGHM CUPRUM
RYBACTWO I MORZE
MGMZS
UE

PARTNERZY MERYTORYCZNI

BRIDGE BUDAPEST
ASPEN INSTITUTE
CENTRAL EU STARTUP AWARDS

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PLAY

REKOMENDOWANE HOTELE

Hampton by Hilton Warsaw Airport

PLN 300-360

za pobyt

Rodzaj pokoju Cena jednostkowa pokoju
1 lub 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania 300 PLN
2-osobowy 360 PLN

Oferta ważna do 17.03.2017 r.
Rezerwacja: wawap@chopinad.pl,
z podaniem hasła „CEE Innovators Summit”

Courtyard by Marriott Warsaw Airport

PLN 455-529

za pobyt

Rodzaj pokoju Cena jednostkowa pokoju
Pokój 1-osobowy Deluxe (standard) 455 PLN
Pokój 2-osobowy Deluxe (standard) 529 PLN

Oferta ważna do 17.03.2017 r.

Rezerwacja: link »

ODKRYJ WARSZAWĘ

Tor Wyścigów Konnych Służewiec, Trybuna II (wjazd od ul. Puławskiej 266)

Organizator zapewnia transport autokarowy na terenie Wyścigów Konnych. Autobus kursuje co 10 minut na trasie: przystanek przy bramie od ul.Puławskiej – Trybuna II (i z powrotem).