Instytut Energetyki Oddzial Gdańsk

Mikołaja Reja 27

80-870 Gdańsk

woj. pomorskie

www.ien.gda.pl
  • (58) 349 82 02
  • NIP: 525-00-08-761
  • REGON: 000020586
  • KRS: 0000088963

Lokalizacja